re tb yyt d sas

Mîndria liceului

                                                                   ,,Plantele se formează prin cultivare și omul

                                                                                              prin educație,,(J.J.Rousseau)

Mîndria Liceului Teoretic ,,Ion Creangă” sînt elevii , care se implică activ în diverse concursuri și conferințe, consolidînd asfel imaginea familiei, a clasei, a liceului și a comunității.

Performanţele elevilor în cadrul olimpiadelor raionale

 

Anul

Premii

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
I 23 21 33 32 26 26
II 13 21 20 27 17 16
III 11 6 16 18 10 10
Menţiuni 10 5 1 10 12 3
Total 57 53 70 87 65 55

Performanţele elevilor în cadrul olimpiadelor republicane

     Anul

Premii

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-

2014

2014-2015
I 0 0 1 0 1 1
II 1 1 1 1 0 0
III 2 1 0 1 3 1
Menţiuni 0 3 1 3 0 1
Total 3 5 3 5 4 3