re tb yyt d sas

Date statistice

STRUCTURA UNITĂȚII

Învăţămînt gimnazial – 13 clase

Învăţămînt liceal – 6 clase;

Cu un efectiv de 507  elevi,  inclusiv: fete  –291,

băieți –  217

PERSONAL   DIDACTIC

În liceu activează  29 de profesori.