re tb yyt d sas

Absolvenți de onoare

Clima Sergiu-  doctor în chimie

Moșneguțu Ion-  episcop de Soroca

Guțu Petru-  prof.universitar Universitatea de Medicină R. Moldova,,N .Testimițeanu’’

Clima Lilia-  prof .Academia de Știință  filiala Iași

Pîrgaru Elena- jurnalist TV România

Pascaru Adrian- manager ,,Mileștii Mici”

Grădinaru Corneliu- medic , Franța

Țurcanu Sergiu- șef farmacie, România