re tb yyt d sas

Săptămîna limbii engleze

ewrewrSăptămîna limbii engleze cu genericul “A man who knows a foreign language is twice a man” s-a petrecut în Liceul Teoretic ,,Ion Creangă,, or. FLoreşti în perioada 08.02-12.02.2016.

Activităţile planului de lucru au fost realizate după un program bine stabilit. Săptămîna a început cu afişarea materialelor ilustrative în ceea ce priveşte ,,Importanţa limbii engleze în lume,,. Pe parcursul perioadei au fost organizate scriere de eseuri, diferite concursuri, competiţii, quiz-uri, prezentări de cărţi, portrete ale personalităţilor engleze şi americane. Elevii au vizionat filme documentare despre cultura şi civilizaţia engleză şi americană.

Miercuri a avut loc Competiţia Internaţională ”Write-On” organizată de profesorii de l.engleză din liceu 1) Loghinescu Mariana 2)  Babcineţchi Ala 3) Comerzan Alina 4) Vangheli Tatiana cu suportul voluntarului Corpului Păcii       Beni Combs la care au participat 103 elevi din clasele a VI-a -XII-a. Fiecărui elev i s-a înmînat certificate de participare.

Elevii claselor liceale au scris eseuri cu subiectul “Love overcomes all obstacles” şi “The Importance of the English Language in the world”.

S-a realizat ora demonstrativă la limba engleză „Wonders of the Ancient World” clasa VI-a „B”, profesor Loghinescu Mariana şi următoarele activităţi: „Magic World of Literature” clasa V-a „A”, profesor Comerzan Alina şi „Top 10 read english writers ” clasele a  IX-a, Babcineţchi Ala şi „The UK and the USA Quiz” clasa VI-a „B” Vangheli Tatiana.

Săptămîna limbii engleze s-a încheiat cu activitatea ,,Cutia lui Cupidon,, – unde elevii au avut posibilitatea să-şi exprime sentimentele de afecţiune faţă de colegii lor.

Datorită activităţilor desfăşurate în cadrul săptămînii elevii au conştientizat importanţa limbii engleze în întreaga lume.